the front cover of the book 'Karl Marx From the Other Side / Volume I: Berlin, 2012'. the back cover of the book 'Karl Marx From the Other Side / Volume I: Berlin, 2012'.

Karl Marx From the Other Side / Volume I: Berlin, 2012

with drawings by .-_-., Artist, Berk Asal, Göksu Kunak, Grandchild of K.M, Ingo Frischeisen, ilse, İz Öztat, James Cameron, Senem, the new generation, Yaso, Zelda Marx & 12 anonymous contributors

Artist's book, 46 pages
HTTPpRESS, 2017

All content is dedicated to public domain.

Download:
Print quality PDF file (88.6MB)
Open Document Text(.odt) source project file (47.6MB / The font used in the project file: Source Sans Pro)

This book is also available in Turkish

Karl Marx From the Other Side
İz Öztat & .-_-., 2012 & 2017

This artist's book features drawings by .-_-., Artist, Berk Asal, Göksu Kunak, Grandchild of K.M, Ingo Frischeisen, ilse, İz Öztat, James Cameron, Senem, the new generation, Yaso, Zelda Marx and 12 anonymous contributors made and dedicated to public domain for the project Karl Marx From the Other Side on the occasion of the exhibition Underconstruction (2012, Apartment Project Berlin) and published on the occasion of the exhibition Kitabın Yazgısı “fata libelli” (2017, Karşı Sanat and Mephisto Bookstore İstanbul).

Encountering the iconic image of Karl Marx mostly in institutional settings dedicated to engineering the legacy of socialism in unified Berlin, we realized that all the simplified depictions of Marx are almost identical.

We chose such an iconic portrait of Marx drawn by Namık İsmail in 1919 for the first issue of Kurtuluş (Befreiung), which was a socialist journal published by “Turkish Spartacists” in Berlin. This drawing was reproduced as linoleum prints and given to contributors, who were asked to imagine and draw Marx from the other side.

This work is a minor gesture to speculate and reflect on the specters of Marx at a moment marked by late capitalism and immaterial production, which aims to encourage the need for re-evaluating Marx’s writing on industrial production within today’s Post-Fordist conditions beyond just an iconic image of Karl Marx that we are presented with.

All content is dedicated to public domain.

the front cover of the book 'Diğer Taraftan Karl Marx Cilt 1: Berlin, 2012'. the back cover of the book 'Diğer Taraftan Karl Marx Cilt 1: Berlin, 2012'.

Diğer Taraftan Karl Marx / Cilt 1: Berlin, 2012

.-_-., Artist, Berk Asal, Göksu Kunak, Grandchild of K.M, Ingo Frischeisen, ilse, İz Öztat, James Cameron, Senem, the new generation, Yaso, Zelda Marx ve 12 anonim katılımcının desenleriyle

Sanatçı kitabı, 46 sayfa
HTTPpRESS, 2017

Proje ve tüm içerik müellifleri tarafından kamusal bilgi alanına ithaf edilmiştir.

Kitabı baskı kalitesinde PDF formatında indirmek için tıklayın. (78MB)

Kitabı Open Document Text (.odt) kaynak proje formatında indirmek için tıklayın. (37.1MB)
Kaynak projede Source Sans Pro fontu kullanılmıştır.

Kitabın İngilizce versiyonu için tıklayın.

Diğer Taraftan Karl Marx
İz Öztat & .-_-., 2012 & 2017

Bu sanatçı kitabı Diğer Taraftan Karl Marx projesi için .-_-., Artist, Berk Asal, Göksu Kunak, Grandchild of K.M, Ingo Frischeisen, ilse, İz Öztat, James Cameron, Senem, the new generation, Yaso, Zelda Marx ve 12 anonim katılımcının Underconstruction sergisi (2012, Apartman Projesi Berlin) kapsamında ürettikleri ve kamusal bilgi alanına ithaf ettikleri desenlerden oluşmaktadır ve Kitabın Yazgısı “fata libelli” sergisi (2017, Karşı Sanat ve Mephisto Kitabevi, İstanbul) vesilesiyle hazırlanmıştır.

Berlin duvarının yıkılmasından sonra sosyalist geçmişin nasıl hatırlanacağına yön veren kurumlarda karşımıza çıkan Karl Marx portrelerinin hemen hemen aynı ikonlaşmış imgeye dayandığını fark ettik.

1919 yılında, Berlin’de “Türk Spartakist”leri tarafından yayınlanan sosyalist Kurtuluş dergisinin ilk sayısı için Namık İsmail tarafından çizilmiş ikonik bir Karl Marx portresini linolyum baskı ile çoğalttık ve katılımcılardan bunun diğer tarafına Karl Marx’ı arkadan hayal edip çizmelerini istedik.

Diğer Taraftan Karl Marx projesi geç kapitalizm ve gayri-maddi üretimin hakim olduğu bir ortamda, Karl Marx’ın hayaletleri üzerine spekülasyon yapmaya davet ederek, bize sunulan ikonik Marx imgesinin ötesine geçip, Marx’ın endüstriyel üretim üzerine yazdıklarının, bugünkü Post-Fordist üretim koşullarında tekrar değerlendirilmesini teşvik eden küçük bir jest.

Proje ve tüm içerik müellifleri tarafından kamusal bilgi alanına ithaf edilmiştir.